Vaststellen Bp Bouverijen Kriekenstraat  Markeerpunten